fbpx

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Beneficjent: CENTRUM DENTYSTYCZNO-LEKARSKIE PROMEDICA JOANNA MARKIEWICZ

Status projektu: w realizacji

Wartość projektu: 782 782,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 727 582,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 618 444,70 zł

Źródło dofinansowania:

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.14.02.00-24-03G4/20 pn.: Wzrost
konkurencyjności i innowacyjności gabinetu stomatologicznego oraz
dostosowanie działalności do skutków pandemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 poprzez zakup innowacyjnych urządzeń, zmianę procesów i
standardów obsługi pacjenta (zwanego dalej „Projektem”) wybrany do
dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w
kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU

dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Opis przedmiotu projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy, utrzymanie obecnych
miejsc pracy i utworzenie dwóch nowych miejsc pracy poprzez zakup
innowacyjnych urządzeń i wyposażenia gabinetu stomatologicznego. W
ramach projektu zakupiono 1 unit stomatologiczny umożliwiający
leczenie pacjenta w pozycji leżącej podczas zabiegów w narkozie, 1
gabinetowy system CAD/CAM do wykonania stałej odbudowy protetycznej
braków zębowych w pełnym zakresie i w jeden dzień oraz aparaturę do
anestezjologii.

Termin realizacji: 01.10.2022 – 21.08.2023


Poznajmy się

Stomatolog Będzin

W naszych gabinetach stomatologicznych postawiliśmy na kompleksowość oferty. Działamy tak, aby nasi pacjenci w jednym miejscu mogli wykonać zdjęcie RTG jamy ustnej, wyleczyć zęby, skorygować zgryz u ortodonty i przyprowadzić swoje dzieci na kontrolę i wizytę adaptacyjną.


Bądź

Na bieżąco

Z nowinkami i poradami dentystycznymi dla dorosłych i dzieci. Jeśli nie wiesz, dlaczego dentyści zalecają wyrzucać gumę do żucia po 15 minutach, chcesz pierwszy dowiadywać się o promocjach, albo chcesz zobaczyć, co piszą o nas nasi klienci, dołącz do naszego facebooka.Copyright by Gabinety Dentystyczne Promedica Będzin 2023. All rights reserved.