fbpx

Leczenie ortodontyczne krok po kroku

leczenie-ortodontyczne1.jpg

Wady zgryzu, bez względu na ich rodzaj, to problem nie tylko estetyczny. Nieprawidłowo ustawione w szczęce zęby potrafią negatywnie wpływać na komfort życia. Na szczęście leczeniu ortodontycznemu może poddać się każdy, bez względu na wiek i rodzaj wady. Jak wygląda proces leczenia ortodontycznego? Co czeka na Pacjenta w gabinecie? I przede wszystkim, ile kosztuje leczenie ortodontyczne?

Zapraszamy do Promedica na leczenie ortodontyczne!
–>ORTODONCJA<–
☎️32-297-19-91
📱693-732-555

Wady zgryzu, czyli kiedy udać się na konsultację do ortodonty

Prawidłowe ustawienie zębów w jamie ustnej to nie tylko ładny uśmiech, ale również prawidłowa wymowa, brak patologicznego ścierania szkliwa zębów, z wszystkimi tego konsekwencjami, a także prawidłowe żucie i rozdrabnianie pokarmów. Wady zgryzu wśród najmłodszych dotyczą coraz większej ilości dzieci. Na szczęście z roku na rok widać coraz większą świadomość wśród rodziców, którzy przyprowadzają swoje pociechy na konsultacje i rozpoczynają proces leczenia ortodontycznego.
Wyróżniamy 3 rodzaje wad zgryzu: wady genetyczne, nabyte oraz mieszane będące połączeniem wad genetycznych i nabytych. Wady genetyczne to takie, które dziedziczymy po rodzicach lub są konsekwencją nieprawidłowego rozwoju w okresie płodowym (przykładowo zespół Downa, zespół Turnera). Nieprawidłowy rozwój narządu żucia będzie miał również miejsce w sytuacji braku witamin A, B2, D, specyficznych urazów i nieprawidłowości w obrębie narządów rodnych matki, a także w przypadku przyjmowania niektórych leków. Na wady genetyczne nie będziemy mieć wpływu, ale należy mieć świadomość ich istnienia, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć diagnostykę i leczenie ortodontyczne. Wady nabyte powodują największą ilość wad zgryzu u dzieci. Warto zdawać sobie z tego sprawę, jak duży wpływ prawidłowe nawyki i korygowanie tych niewłaściwych ma na prawidłowy rozwój zgryzu u dzieci. Wśród wad nabytych powodujących problemy ortodontyczne możemy wymienić: oddychanie przez usta, ssanie smoczka, palca, innych przedmiotów, zgrzytanie zębami, zbyt wczesna lub późna utrata zębów mlecznych, czy przerost migdałków. Wady mieszane wynikają z połączenia czynników genetycznych z nabytymi. Mogą przybierać formę nasilenia genetycznych wad poprzez zewnętrzne czynniki środowiskowe.

To tylko kilka z najczęściej spotykanych powodów krzywych zębów, ale każda nieprawidłowość powinna być jak najwcześniej skonsultowana i kontrolowana. Wszystko po to, aby zredukować nieprawidłowości i zmniejszyć prawdopodobieństwo długotrwałego lub rozległego leczenia ortodontycznego. Tylko specjalista, czyli ortodonta, może dokonać prawidłowej oceny zgryzu i wdrożyć konieczne i dostosowane do wieku pacjenta leczenie. Nawet jeśli na podjęcie zdecydowanych kroków jest jeszcze za wcześnie, po wizycie u ortodonty pacjent i jego rodzice będą mieli jasny obraz sytuacji i będą mogli trzymać rękę na pulsie. Zdecydowanie zalecamy podjęcie wcześniejszych działań, niż bagatelizowanie i bezczynność.

Rodzaje aparatów ortodontycznych

W dziedzinie stomatologii jaką jest ortodoncja cały czas pojawiają się nowości i nowinki technologiczne. Obecnie istnieje szereg rozwiązań, które dobry ortodonta może wykorzystać z korzyścią dla pacjenta, ale to, co istniało od dawna, czyli aparat ortodontyczny, jest cały czas standardem i najlepszym rozwiązaniem. Wyróżniamy 2 rodzaje aparatów: ruchome oraz stałe. O wyborze konkretnego rozwiązania decyduje lekarz prowadzący pacjenta po szczegółowym badaniu, ocenie stanu zgryzu oraz identyfikacji konkretnej wady.

Aparaty ruchome

Aparaty ruchome, nazywane przez pacjentów wyjmowanymi, to aparaty, które można samodzielnie wyciągać z jamy ustnej na czas spożywania posiłków, ale dla osiągnięcia efektów należy go nosić w jamie ustnej przez kilka godzin w ciągu dnia, min. 4-5h, a także przez całą noc. Zasada jest taka, że im dłużej pacjent nosi aparat, tym lepsze i szybsze są efekty jego działania. Aparat ruchomy to akrylowa płytka z doczepionymi do niej drucikami. Najczęściej jest stosowany u dzieci i młodzieży, ponieważ aparatem ruchomym można skorygować niewielkie wady zgryzu takie jak rozszerzenie/zwężenie szczęki lub uzyskanie właściwego ułożenia szczęki i żuchwy względem siebie. Do zalet aparatów ruchomych można zaliczyć ułatwione utrzymanie higieny jamy ustnej i samego aparatu, niższą cenę i prostotę obsługi. Wadą będzie zapewne uzyskanie systematyczności, zwłaszcza w przypadku małego pacjenta ze skłonnością do zapominania o swoim akrylowym przyjacielu. W takich sytuacjach może dojść do zniechęcenia, ponieważ bez systematyczności nie będzie efektów, a bez efektów nie będzie chęci do dalszego leczenia. Najczęściej stosowanym aparatem ruchomym jest płytka Schwarza.

Leczenie ortodontyczne krok po kroku

Aparaty stałe

Z aparatem stałym jest przeciwnie niż z aparatem ruchomym. Trudniej z nim dbać o higienę zębów, ale samo noszenie nie wymaga dodatkowych wysiłków. Aparat stały, kiedyś znienawidzony towarzysz nastolatków, obecnie stał się tak powszechny dla dzieci i młodzieży, że przestał być postrzegany jako element negatywie wpływający na urodę i wygląd. W głównej mierze jest to również zasługa wielu rodzajów stałych aparatów, które możemy znaleźć w gabinecie ortodontycznym. Wyróżniamy: aparaty metalowe, ceramiczne, samoligaturujące, pendulum, hyrax. Aparaty stałe metalowe to najpopularniejsze, a zarazem najekonomiczniejsze rozwiązania. Obecnie ich atrakcyjność podnosi możliwość zastosowania kolorowych gumek (ligatur), co sprawia, że aparat staje się łatwiej akceptowalny przez młodzież. Innym rozwiązaniem jest aparat z zamkami ceramicznymi. W jego przypadku same zamki (do których przyczepiony jest łuk aparatu) są praktycznie niewidzialne i z łatwością zlewają się z zębami. Aparaty samoligaturujące to aparaty, które nie posiadają „gumek” tylko specjalne zameczki. Ich stosowanie skraca czas potrzebny do korekty zgryzu, ułatwia zachowanie higieny i powoduje, że nie ma konieczności tak częstych wizyt u ortodonty. Aparaty Pendulum oraz Hyrax to dodatkowe funkcyjne aparaty stosowane w specjalnych przypadkach np. do przesunięcia zębów trzonowych w tył lub rozszerzenia łuku. Konieczność ich zastosowania jest zawsze omawiana z pacjentem w gabinecie ortodontycznym.

Przebieg leczenia ortodontycznego – od konsultacji do retencji

Konsultacja z ortodontą powinna być, obok wizyty u stomatologa, jedną z najważniejszych i obowiązkowych w pierwszych latach życia dziecka. Mnogość problemów ze zgryzem u dzieci i zwiększona ilość pojawiających się pacjentów z problemami ortodontycznymi sprawia, iż wizytę u specjalisty nie warto odkładać na później. Co trzeba jasno zaznaczyć to fakt, iż podjęcie leczenia w młodym wieku powoduje, że pewne wady zgryzu są łatwiejsze do korygowania lub możliwe jest uniknięcie leczenia aparatem stałym. Bez względu na moment, w którym zaczynamy leczenie ortodontyczne, cały proces wygląda podobnie.

Wstępna konsultacja ortodontyczna

W trakcie pierwszej konsultacji z ortodontą lekarz dokonuje przeglądu jamy ustnej celem postawienia rozpoznania oraz zaznajomienia pacjenta z przypadkiem i przedstawia możliwościami leczenia. Aby móc w pełni dokonać oceny zgryzu należy wykonać diagnostykę obrazową, czyli zdjęcia RTG (np. pantomograficzne, cefalometryczne). Dla wygody naszych pacjentów wszystkie niezbędne do leczenia zdjęcia rentgenowskie można wykonać na miejscu w centrum. Lekarz-ortodonta przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem lub rodzicem i informuje o postawionej diagnozie, a przede wszystkim przekazuje zalecenia. W pewnych przypadkach na leczenie ortodontyczne może być za wcześnie, w pewnych należy wykonać dalszą diagnostykę, a jeszcze w innych pacjent otrzymuje zalecenie wdrożenia leczenia ortodontycznego. Bez względu na diagnozę pacjent otrzymuje komplet informacji i może na spokojnie przemyśleć wszystko już poza gabinetem.

Przedstawienie planu leczenia

Jeśli przypadek pacjenta wymaga podjęcia leczenia ortodontycznego lekarz przedstawia plan leczenia, w którym omawia proponowane metody, czyli aparaty oraz podaje cennik leczenia ortodontycznego. Takie informacje są dla pacjentów istotne, ale trudno jest bez badania i pochylenia się nad konkretnym przypadkiem podać dokładną cenę aparatu ruchomego, czy stałego. Na ostateczną jego cenę ma wpływ bardzo wiele czynników, dlatego koszt aparatu jest podawany zazwyczaj w orientacyjnych widełkach. Taki cennik można znaleźć na naszej stronie –> ORTODONCJA.
Jeśli zapada pozytywna decyzja odnośnie leczenia ortodontycznego trzeba pamiętać, że przed założeniem aparatu należy bezwzględnie wyleczyć wszystkie ubytki w zębach.

Pobranie wycisków

Kolejnym etapem w leczeniu jest pobranie wycisków od pacjenta, które pozwolą na stworzenie indywidualnego aparatu na zęby. Jeśli leczenie ma być przeprowadzone przy pomocy aparatu ruchomego, pacjent wraz z rodzicem wybiera wymarzony kolor płytki, a jeśli w grę wchodzi aparat stały, należy podjąć ostateczną decyzję dot. rodzaju aparatu (metalowy, ceramiczny, samoligaturujący).

Założenie aparatu

Po upływie określonego czasu pacjent jest zapraszamy ponownie do gabinetu, gdzie przy aparacie ruchomym ortodonta prezentuje wybrany model i pokazuje, w jaki sposób należy zakładać aparat, jak długo w ciągu dnia i w nocy trzeba go nosić, aby osiągnąć założone cele, a także przekazuje wskazówki odnośnie pielęgnacji aparatu. W przypadku aparatu ruchomego należy szczególnie uważać na zwierzęta domowe i nie zostawiać go bez nadzoru. W sytuacji uszkodzenia, awarii lub zagubienia aparatu, należy niezwłocznie udać się do ortodonty.
Jeśli pacjent rozpoczyna leczenie aparatem stałym, w gabinecie dokonujemy założenia zamków (ew. pierścieni, rurek), łuków oraz ligatur, których kolor pacjent może wybrać.
Przed założeniem aparatu zęby należy poddać higienizacji, aby ich powierzchnie były wolne od osadów. Higienizację zalecamy przeprowadzić w naszym centrum –> Higienizacja zębów.

Wizyty kontrolne i regulacja aparatu

W zależności od przypadku lekarz zaleca wizyty kontrolne (zazwyczaj w odstępach 2,4 lub 6-tygodniowych), w trakcie których sprawdza postępy w leczeniu, bada dziąsła i zęby oraz dokonuje koniecznych regulacji lub wymiany zamków/łuków. Dzieci z aparatem wyjmowanym zapraszamy na wizyty kontrolne co 8-10 tygodni. W trakcie wymiany uzębienia z mlecznego na stały trzeba skorygować aparat, aby pasował do zmieniającego się stanu uzębienia.

Zdjęcie aparatu

Po zakończeniu leczenia, czyli w momencie, kiedy lekarz prowadzący stwierdzi, iż założone w leczeniu cele zostały osiągnięte, dochodzi do ściągnięcia aparatu. To jeszcze nie koniec. Teraz zaczyna się bardzo ważny etap. Aby mieć pewność utrzymania rezultatu należy zadbać o retencję, czyli utrwalenie osiągniętych wyników. Istnieją dwie opcje. Jedną jest płytka retencyjna noszona przez pacjenta określoną ilość godzin w ciągu dnia i przez noc, lub zakładany jest retainer na stałe.
Jako zakończenie leczenia aparatem wyjmowanym również należy utrwalić osiągnięte rezultaty. Przez określony przez ortodontę czas należy na noc zakładać aparat. Po dokonaniu kontroli i po upływie kilku miesięcy można uznać leczenie za zakończone, ale o tym fakcie zawsze decyduje lekarz prowadzący pacjenta.

Wady zgryzu to problem, który pojawia się u coraz większej ilości dzieci. Na szczęście obecnie dostęp do profesjonalnego i rzetelnego leczenia ortodontycznego nie jest utrudniony, a podjęcie wczesnych działań w kierunku naprawienia nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej daje największe szanse pozytywnego zakończenia leczenia. W Centrum dentystycznym Promedica otaczamy naszych pacjentów kompleksową opieką i poza zachowawczą stomatologią oferujemy możliwość podjęcia leczenia ortodontycznego. Serdecznie zapraszamy na konsultacje do naszych ortodontów.

Poznajmy się

Stomatolog Będzin

W naszych gabinetach stomatologicznych postawiliśmy na kompleksowość oferty. Działamy tak, aby nasi pacjenci w jednym miejscu mogli wykonać zdjęcie RTG jamy ustnej, wyleczyć zęby, skorygować zgryz u ortodonty i przyprowadzić swoje dzieci na kontrolę i wizytę adaptacyjną.


Bądź

Na bieżąco

Z nowinkami i poradami dentystycznymi dla dorosłych i dzieci. Jeśli nie wiesz, dlaczego dentyści zalecają wyrzucać gumę do żucia po 15 minutach, chcesz pierwszy dowiadywać się o promocjach, albo chcesz zobaczyć, co piszą o nas nasi klienci, dołącz do naszego facebooka.Copyright by Gabinety Dentystyczne Promedica Będzin 2022. All rights reserved.